» Katalóg » Záruka
Kategórie
Antik
Skylink ready sat. prijímače
HDTVSatelitné prijimače
Plustelka
DVBT Terestrialne prijimače->
ANTÉNY
Zosilňovače,adaptéry,modulátory
Diaľkové ovládania
DiSEqC prepinače
Karty, moduly
Konzoly satelitné, anténne
Káble,konektory->
LNB satelitne konvertory->
Držiaky TV
Náradie,pomôcky
Paraboly + príslušenstvo->
Meracie prístroje
Rozbočovače
Zásuvky->
Tlmiace články
Rýchle hľadanie
 
Použite kľúčové slová pre nájdenie tovaru ktorý hľadáte.
Rozšírené hľadanie
Výrobcovia/značky
Informácie
Kontakt
Naša predajňa
Záruka
Záruka

1.  Na zakúpené zariadenie poskytujeme záruku 24 mesiacov, za podmienok dodržiavania spôsobu používania, alebo skladovania
     výrobku, v súlade s platnými technickými podmienkami, ako i návodom.
2.  Prevzatím tovaru vyjadruje spotrebiteľ súhlas so Záručnými podmienkami predávajúceho.
3.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
4.  Pokiaľ nie je tovar prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá zákaznik od dopravcu.

5.  Pokiaľ je zistené poškodenie pri preberaní od dopravcu, vyhotoví sa záznam o poškodení s dopravcom, alebo kupujúci tovar neprevezme.

6.  Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku alebo jeho nekompletnosť už nie je možné uznať.

7. Pri používaní služby SKYLINK je potrebné používať certifikovaný prijímač. Zakúpenie necertifikovaného prijímača je na vlastnú zodpovednosť.

8.  Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o kúpe, Záručný list a kompletný výrobok v pôvodnom obale, alebo v obale, ktorý bráni poškodeniu tovaru pri preprave, so všetkým dodaným príslušenstvom, vrátane príručiek, kabeláže a všetkého príslušenstva.
9.  Oprava sa zaznamená do Záručného listu, kde sa uvedie dátum a popis opravy.
10.  Nárok na uplatnenie záruky zaniká stratou Záručného listu, alebo dokladu o kúpe tovaru, porušením ochranných pečatí a nálepiek, mechanidkým poškodením tovaru, elektrickým
poškodením pri zapojení do inej elektrickej siete, ako určil výrobca, neodbornou inštaláciou,
zaobchádzaním,  obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, prevedením neoprávneného zásahu do zariadenia, či iných úprav.
11.Nárok na reklamáciu nevzniká pri opotrebovaní tovaru spôsobeného obvyklým používaním tovaru,  alebo časti tovaru ( napr.vybitie batérie), vniknutí cudzích látok ( tekutina a pod.) do tovaru, znečistením,  používaním, alebo inštaláciou v rozpores užívateľskou  príručkou, alebo poškodením elektrostatickým výbojom, poškodením v dôsledku prírodných či iných lokálnych javov (napr. búrky..)
12.Bolo poškodené výrobné číslo, záručná plomba prístroja, alebo prístroj bol mechanicky poškodený.
13.Závada vznikla neprístupným zásahom do výrobku vrátane zásahu a opráv iným servisom.
14.Ak ide o bežnú údržbu výrobku, napríklad: programovanie, inštalácia, nový firmware a podobne
15.UPOZORNENIE:
     Záruka sa nevzťahuje na samotné vysielanie, nakoľko firma Elektrosat - Bartko nie je v spojení s vysielacími spoločnosťami a nepredáva TV a Rozhlasové programy, ani neposkytuje služby sretransmisiou signálov

Elektrosat - Bartko neručí za škody, ktoré vzniknú použitím nelegálneho software alebo firmware.

Sledovanie európskych platených programov je podmienené platením abonentských poplatkov pravádzkovateľovi vysielania.
Kto by chcel  napriek tomu sledovať tieto programy, robí  tak na vlastnú zodpovednosť.

Pokračovať
Akcie/zľavy viacej
Skylink Standart HD M7
Skylink Standart HD M7
19,90 €
[599,51 Sk]

18,90 €
[569,38 Sk]
Novinky viacej
DI- WAY IRD-265HD
DI- WAY IRD-265HD
68,90 €
[2.075,68 Sk]
Najpredávanejší tovar
01.Koaxialny kábel RG6U
02.F gumový obal
03.F konektor 6.5 mm
04.Diseqc prepinač 2/1-P.162-IW OPTION
05.Diseqc prepinač 2/1-P.162-TW with terrestrial input
06.F spojka
07.Adaptér ku anténe
08.Anténny zosilňovač LNA177/ ANT0149
09.Spojka 3xcinch
Webmaster CBsoft. s.r.o.